• THÔNG BÁO: Về việc miễn phí tham quan các điểm di tích Huế ngày 26/3/2019
 • Hưởng ứng "Ngày Chủ Nhật Xanh"
 • Bàn giao và ra mắt Tân Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
 • DỰ ÁN LÀM SẠCH CỔNG NGỌ MÔN, ĐẠI NỘI HUẾ
 • Kết quả hợp tác nghiên cứu giữa HMCC và WIURS-Nhật Bản (giai đoạn 2016-2018)
 • Trưng bày "Dấu xưa" tại điện Thọ Ninh, cung Diên Thọ, Đại Nội Huế
 • Miễn vé tham quan các điểm di tích Huế đối với phụ nữ khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan di tích Huế
 • TS. Phan Thanh Hải tham gia Hội thảo "Phong cách kiến trúc lâu đài phương Tây ở Đông Á" tại Đại học quốc gia Tokyo
 • Khởi công công trình tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung
 • THÔNG BÁO: Lễ khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung
 • Tuyên dương Đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018
 • Chương trình “Hương xưa bánh Tết” Kỷ Hợi - 2019
 • Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
 • Lễ dựng Nêu xuân Kỷ Hợi - 2019
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ: (V/v tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Huế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngày 15/01/2019)
Liên hệ