In trang này
CÔNG TY CỔ PHẦN TU BỔ TÔN TẠO DI TÍCH HUẾ
Cập nhật ngày: 12/02/2017 06:19:13

Địa chỉ: 74 Đặng Dung, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế

ĐT: 0234 352 0276, 0234 221 1293. FAX: 0234 341 2458 
Email: tubo.ditich.hue@gmail.com 


NGÀNH NGH KINH DOANH: 
1. Chế biến g các loi 
2. Sn xut phc chế và kinh doanh các loi vt liu c phc v công tác trùng tu tôn to di tích 
3. Xây dng các công trình dân dng 
4. Xây dng các công trình công nghip, giao thông, thy li va và nh 
5. Thi công, tu b, tôn to và phc hi các công trình di tích 
6. Tư vn xây dng các công trình văn hóa 
7. Kim nghim, kim đnh cht lượng các loi vt liu như: g, gch, đá và mt s vt liu khác trước khi đưa vào tu b, phc hi di tích. X lý bo qun công trình, hin vt và cây c th trong di tích
8. Thiết kế công trình dân dng và công nghip

In trang này