In trang này
Xem “ngựa hóa rồng” lấy may cả năm Giáp Ngọ (II)
Cập nhật ngày: 06/03/2014 03:51:11
Không chỉ xuất hiện nhiều trên kiến trúc, mà ở các áo mũ vua quan, các đồ vật trang sức, đồ ngự dụng cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh Long Mã, chứng tỏ con vật linh này rất được triều Nguyễn đặc biệt "sủng ái".
Theo Netcodo
In trang này