In trang này
GIÁ VÉ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TRANG PHỤC CUNG ĐÌNH
Cập nhật ngày: 02/08/2018 05:18:53
Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế trân trọng thông báo:

Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế tổ chức dịch vụ chụp ảnh lưu niệm trang phục cung đình, như sau:

1. Vé chụp ảnh ngồi trên Ngai (có 2 cung nữ hầu):

- Người lớn: 195.000 đồng/1 vé

- Trẻ em: 140.000 đồng/1 vé        

2. Vé chụp ảnh ngồi trên Ngai (không có cung nữ hầu): 

- Người lớn: 115.000 đồng/1 vé

- Trẻ em: 80.000 đồng/1 vé        

3. Vé chụp ảnh thêm (ngồi trên Kiệu):

50.000 đồng/ 1 vé (áp dụng cho người lớn và trẻ em).

4. Vé chụp ảnh ngồi trên Xe kéo :

55.000 đồng/ 1 vé (áp dụng cho người lớn).

 

Vậy, Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế xin thông báo.

In trang này