In trang này
Các nhà tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong Festival Huế 2014
Cập nhật ngày: 22/04/2014 09:02:18
 
 

 

STT

Tên Công ty

Logo Công ty

Số tiền tài trợ

( Đơn vị: đồng)

1.

Công ty TNHH Lê Quý Dương

50.000.000

2.

Công ty TNHH MTV KING WINES

80.000.000

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
In trang này