In trang này
Xây dựng hồ sơ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO
Cập nhật ngày: 15/05/2014 03:03:21
Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca trong xã hội đương đại diễn ra trong hai ngày (14 và 15.5), do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN phối hợp với 2 sở VH-TT-DL Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức, cùng sự tham gia của các chuyên gia, nghệ nhân, đại diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng các nhà quản lý văn hóa.
Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO đề nghị đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  
Theo Thanhnien Online
In trang này