In trang này
Xây dựng hồ sơ Bài chòi trình UNESCO
Cập nhật ngày: 21/05/2014 02:30:49
Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa bắt tay vào xây dựng hồ sơ “Tục Bài chòi mùa xuân của người Việt”.

Tâm điểm là tỉnh Bình Định, phạm vi di sản được đề cử gồm 11 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình cho tới Bình Thuận (không bao gồm Tây Nguyên). Bài chòi là một sáng tạo độc đáo giữa âm nhạc và trò chơi dân gian. Dự kiến, hồ sơ “Tục Bài chòi mùa xuân của người Việt” sẽ tham gia vào kỳ xét duyệt của  UNESCO năm 2016 trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.   

Theo An ninh Thủ đô
In trang này