In trang này
THÔNG BÁO: Về việc di chuyển hiện vật và giới hạn khu vực tham quan
Cập nhật ngày: 15/08/2017 08:16:01

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 

THÔNG BÁO

(Về việc di chuyển hiện vật và giới hạn khu vực tham quan)

Để đảm bảo an toàn cho hiện vật, tài sản và du khách khi tham quan điện Thái Hòa trong thời gian công trình được tu sửa cấp thiềt và khăc phục một số hư hỏng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tạm thời di chuyển ngai vua triều Nguyễn về nơi an toàn và giới hạn khu vực tham quan  từ ngày 21.7 - 10.8.2017. 

Xin cáo lỗi cùng quý khách. 

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
In trang này