In trang này
THÔNG BÁO SỐ 7: V/v tạm hoãn chương trình "Đại Nội về đêm" tối nay 26/8/2017
Cập nhật ngày: 31/08/2017 03:36:17

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 

THÔNG BÁO SỐ 7

(V/v tạm hoãn chương trình Khám phá “Đại Nội về đêm” tối ngày 26/8/2017)


Do ảnh hưởng của thời tiết, chương trình Khám phá “Đại Nội về đêm” tối ngày 26/8/2017 sẽ tạm hoãn. 

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo đến các cơ quan lữ hành du lịch và du khách được biết./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
In trang này