In trang này
THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017
Cập nhật ngày: 11/10/2017 12:00:00

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 7372/UBND-VH ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc tạm dừng Chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017;

Chương trình “Đại Nội về đêm” đã được bắt đầu từ ngày 22/4/2017, tuy nhiên đến nay, đang bước vào mùa mưa nên việc tiếp tục triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm dừng tổ chức chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017 kể từ ngày 15/10/2017. Việc tổ chức triển khai chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2018, Trung tâm sẽ thông báo cụ thể sau.

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo đến các cơ quan lữ hành và du khách được biết./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
In trang này