Công đoàn cơ sở Trung tâm BTDT Cố đô Huế nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
: 19/01/2018 12:00:00
Sáng 19/01/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình lao động năm 2017 của tỉnh đã vinh dự được các phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Công đoàn Cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vinh dự là 1 trong 4 đơn vị của Thừa thiên Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh dự là một trong mười hai cá nhân nhận được Bằng Lao động Sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động trao tặng trong năm 2017.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vinh dự nhận được Bằng Lao động Sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động trao tặng trong năm 2017.

Giải thưởng Lao động Sáng tạo ra đời năm 1981, đây là một hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao tặng hàng năm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và công đoàn, có sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng chế... làm lợi cho sản xuất.

Giải thưởng Bằng Lao động Sáng tạo là sự ghi nhận cho những nỗ lực lao động, sáng tạo, cống hiến không biết mệt mỏi của Tiến sĩ Phan Thanh Hải trong năm vừa qua. Việc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đạt được nhiều thành tựu to lớn trong năm 2017 và trong giai đoạn hiện hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu đơn vị là Tiến sĩ Phan Thanh Hải.

Văn Nguyện