In trang này
Thông báo hoãn chương trình "Âm sắc Cung đình" tối ngày 13/7/2018
Cập nhật ngày: 13/07/2018 12:00:00

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
THÔNG BÁO 
Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chương trình Âm sắc Cung đình tối ngày 13/7/2018 tạm hoãn.
Vậy, Trung tâm thông báo để các đơn vị lữ hành du lịch và du khách được biết.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
In trang này