In trang này
THÔNG BÁO: V/v tạm dừng chương trình "Âm sắc Cung đình" từ ngày 10/8/2018
Cập nhật ngày: 08/08/2018 06:03:27

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI TÍCH HUẾ

 

THÔNG BÁO

( V/v tạm dừng chương trình "Âm sắc Cung đình" từ ngày 10/8/2018)

 

Qua thời gian hoạt động thử nghiệm từ ngày 01/7/2018 đến nay, chương trình "Âm sắc Cung đình" chưa đạt được như mong muốn và những mục tiêu đề ra;  

Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế kính thông báo sẽ tạm dừng chương trình từ ngày 10/8/2018 nhằm tìm thêm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu.

Vậy, kính thông báo đến quý khách và các đơn vị lữ hành du lịch được biết./.

 

Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế
In trang này