In trang này
THÔNG BÁO: V/v bắn lửa súng Thần công chào đón Năm mới 2020
Cập nhật ngày: 30/12/2019 12:00:00

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

 Về việc bắn lửa súng Thần công chào đón Năm mới 2020

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ bắn lửa 21 loạt súng Thần Công chào đón Năm mới 2020.

Thời gian: lúc 00 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Tại: Kỳ Đài Huế

Vậy, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo đến các công ty lữ hành du lịch, du khách và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết./.

 
 
In trang này