In trang này
Biểu diễn Tiểu nhạc
Cập nhật ngày: 14/12/2013 09:51:26
Tiểu nhạc là một thể loại âm nhạc dùng trong một số nghi lễ của triều đình như: lễ Đại triều, lễ Thường triều và các buổi yến tiệc ... Dàn Tiểu nhạc bao gồm các nhạc cụ : Tam, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Sáo, Trống bản, Sanh tiền, Tam âm, Phách một. Hiện nay, chương trình biểu diễn Tiểu nhạc được tổ chức trên sân điện Thái Hòa (Đại Nội, Huế) từ 08h00 đến 08h15 và từ 14h00 đến 14h15 hàng ngày.
HMCC
In trang này