In trang này
Điểm trưng bày Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Cập nhật ngày: 14/12/2013 09:52:52
Hiện nay Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế có các điểm trưng bày tại điện Long An (số 3 Lê Trực, thành phố Huế), Tả Vu, Trường Lang, cung Diên Thọ (Đại Nội, Huế), cung An Định (97 Phan Đình Phùng, thành phố Huế) và các lăng vua tại Huế.
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
HMCC
In trang này