THÔNG BÁO: V/v tạm nghỉ biểu diễn chương trình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường
: 20/01/2021 10:13:00

TRUNG TÂM BTDT CỐ ĐÔ HUẾ

NHÀ HÁT NT TRUYỀN THỐNG

 CUNG ĐÌNH HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm nghỉ biểu diễn chương trình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị CBVC năm 2021 và triển khai công tác biểu diễn phục vụ Tết Nguyên Đán, Nhà hát NTTT Cung đình Huế tạm thời nghỉ biểu diễn chương trình phục vụ du khách tại Nhà hát Duyệt Thị Đường các thời gian sau:

- Ngày 22/1/2021 (thứ sáu),

- Sáng 23/1/2021 (thứ 7) và

- Sáng 24/1/2021 (chủ nhật).

Vậy, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế trân trọng thông báo./.

:
Liên hệ