Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận bằng khen của Bộ Công an
: 20/01/2021 12:00:00
Ngày 19/01/2021, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế, tập thể cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020”.

Ngoài ra, trong dịp này, 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
:
Liên hệ