THÔNG BÁO - Về việc hoãn tổ chức Triển lãm Thơ Xuân trên kiến trúc cung đình Huế
: 04/02/2021 05:02:17

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức Triển lãm Thơ Xuân trên kiến trúc cung đình Huế

  Theo dự kiến chương trình Khai mạc triển lãm Thơ Xuân trên kiến trúc cung đình Huế sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 05/02/2021. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tạm hoãn tổ chức sự kiện trên.

Thời gian tổ chức lại, Trung tâm sẽ thông báo cụ thể sau.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính thông báo về sự thay đổi này./.

:
Liên hệ