THÔNG BÁO - Về việc kéo dài thời gian niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế
: 27/05/2020 04:05:35

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế 

  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ kéo dài thời gian niêm yết lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian niêm yết được kéo dài đến 17h00 ngày 31 tháng 5 năm 2020 để tiếp tục tiếp nhận các ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
:
Liên hệ