Hình ảnh hoạt động
Chức năng- Nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 11/06/2015 09:56:47
1.Nghiên cứu có hệ thống các giá trị cổ vật nhằm nâng cao và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử.
2. Quản lý bảo vệ, kiểm kê, bảo quản và lập hồ sơ khoa học cho toàn bộ hiện vật tại các khu di tích Huế.
3. Bảo vệ, bảo quản hồ sơ hiện vật theo chế độ tuyệt mật, thực hiện đúng quy định Nhà nước đã ban hành.
4. Sưu tầm các hiện vật thuộc cung đình Nguyễn phù hợp với các chủ đề trưng bày tại các khu di tích.
5. Hình thành và bổ sung các phương án trưng bày tại các điểm di tích, đặc biệt là tại Bảo tàng CVCĐ Huế và Cơ Mật Viện.
6. Quản lý, phát huy tác dụng các sưu tập hiện vật để phục vụ giáo dục văn hóa truyền thống và tham quan du lịch.
7. Có kế hoạch, phương án trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Trang chủLiên hệCác nhà tài trợ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.