Hình ảnh hoạt động
Thông báo số: 532 /TB-BTDT, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Về việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh sau bão số 5/2020 hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Cập nhật ngày: 26/09/2020 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 532 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh sau bão số 5/2020

hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

 

Triển khai Thông báo số 385/TB-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nghe báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo các phòng ban, đơn vị triển khai tổ chức ra quân tổng vệ sinh sau bão số 5, cụ thể như sau:

I. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 27/9/2020 (Chủ nhật).

II. Địa điểm: tập trung tại sân Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, thành phố Huế. Sau đó triển khai các địa bàn theo phân công của BCH Công đoàn Cơ sở Trung tâm.

III. Thành phần tham gia: toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm.

IV. Phân công nhiệm vụ:

1. Giám đốc Trung tâm yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, viên chức và người lao động cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tích cực tham gia hưởng ứng.

2. Giao trách nhiệm cho Công đoàn Cơ sở Trung tâm chủ trì, lập kế hoạch, phân công vị trí lao động vệ sinh và thông báo cho các phòng ban, đơn vị.

3. Phòng Cảnh quan Môi trường phối hợp chuẩn bị vật tư, dụng cụ và phương tiện thu gom, vận chuyển rác cho các lực lượng tham gia.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

-Lưu VT. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.