THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chính sách miễn giảm vé tham quan tại các điểm di tích Huế (áp dụng từ ngày 01/01/2017)
: 20/12/2016 03:56:30

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện chính sách miễn giảm vé tham quan tại các điểm di tích Huế)

 

Nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, góp phần đảm bảo tốt công tác thu ngân sách nhà nước, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin thông báo:

1.   Kể từ ngày 01/01/2017, Trung tâm sẽ không áp dụng chính sách miễn giảm vé tham quan đối với bất kỳ trường hợp nào, kể cả các đoàn khách trên 20 người (ngoại trừ các đối tượng được hưởng cá chính sách ưu đãi, hưởng thụ văn hóa theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế);

2.   Đối với các Văn phòng tour, đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch có ký kết hợp đồng dẫn khách đến tham quan tại các điểm di tích Huế, Trung tâm sẽ có chính sách chiết khấu hoa hồng và thực hiện giảm trừ vào thời điểm quyết toán cuối năm. Mức chiết khấu tương ứng với tỷ lệ lượng khách các tour dẫn đến tham quan tại khu di sản Huế (sẽ được quy định rõ khi hai bên thực hiện ký kết hợp đồng).

Vậy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./.

:
Liên hệ