Hình ảnh hoạt động
Thông báo số: 314 /TB-BTDT, ngày 14 tháng 5 năm 2019, Kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
Cập nhật ngày: 14/05/2019 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 314 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BTDT, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc về việc công nhận kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Danh sách ứng viên trúng tuyển: (Có danh sách kèm theo).

 2. Thời gian biểu làm việc:

 - Từ 13h30 đến 14h00 ngày 15/5/2019: Giám đốc Trung tâm gặp mặt ứng viên trúng tuyển tại phòng họp và tiến hành ký kết hợp đồng lao động.

- Từ 14h00 đến 14h30 ngày 15/5/2019: Trưởng phòng ban, đơn vị có ứng viên trúng tuyển gặp mặt và giao nhiệm vụ cho các ứng viên trúng tuyển.

Đề nghị Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo thông báo này.

Thông báo được niêm yết tại trụ sở và website của Trung tâm./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị có liên quan;

- Tổ CNTT-VP (đăng website);

- Các ứng viên có tên trong danh sách;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.