Hình ảnh hoạt động
Thông báo số: 230 /TB-BTDT, ngày 29 tháng 04 năm 2020, Về việc miễn 100% phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế
Cập nhật ngày: 29/04/2020 05:54:14

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc miễn 100% phí tham quan

các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3568/UBND-DL ngày 29/4/2020 và chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày gải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo: Miễn phí 100% phí tham quan tất cả các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 07/5/2020. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh (để báo cáo);

- Các cơ quan thông tấn báo chí;

- Các đơn vị lữ hành du lịch;

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị TT;

- Tổ CNTT-VP;

-Lưu VT. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.