Hình ảnh hoạt động
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Cập nhật ngày: 05/03/2014 12:00:00
Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ngày 04/3/2014, toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên Trung tâm đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt 04 chuyên đề, gồm: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nên kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc giúp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp để tiếp tục triển khai các nội dung đã được quán triệt; nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập tại đơn vị mình.

Nguyễn Hồng Phương
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.