NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
: 22/10/2015 12:00:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/10/2015

Thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/10/2015.

Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp của đại hội các đảng bộ trực thuộc, đã hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV được tiến hành dân chủ, công khai, nghiêm túc, đúng quy định Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới. Đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy phiên bất thường để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, điều chỉnh Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.   

Công tác tổ chức, phục vụ đại hội đã cơ bản hoàn thành theo Kế hoạch 01-KH/TU, ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2010 sẽ tiến hành trong 3 ngày (22 -24/10/2015). Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức và gần 100 đại biểu khách mời.

Theo: http://tinhuytthue.vn
:
Liên hệ