Hình ảnh hoạt động
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cập nhật ngày: 06/08/2016 12:00:00
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập Nghị quyết nói trên.
Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Văn Phúc

Ngày 04-05/8/2016, toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên Trung tâm đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Cao Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng đã dành thời gian vào buổi sáng hôm sau để thảo luận và thông qua chương trình hành động của Đảng ủy Trung tâm trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Sau khi kết thúc đợt học tập chính trị, cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng do cấp ủy triệu tập phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm trong việc nhận thức của cá nhân, nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết và Chương trình hành động.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc giúp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp để tiếp tục triển khai các nội dung đã được quán triệt; nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Vận dụng sáng tạo các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng vào thực tiễn của đơn vị.

Nguyễn Hồng Phương (Đảng bộ Trung tâm BTDT Cố đô Huế)
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.