Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cho tập thể và cá nhân Công đoàn Cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
: 19/08/2015 12:00:00
Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đánh giá kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động. Đây là phong trào mang tính đặc thù giới nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới.

Kết quả đánh giá tập trung vào 3 nội dung chính, một là thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả, hai là tích cực học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của địa phương, đất nước, ba là tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bốn là Nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 và đề nghị  khen thưởng của Công đoàn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Công đoàn cơ sở công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và 03 cá nhân là bà Phan Thị Bạch Hạc-Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, bà Trần Thị Thanh Diệu-Kế toán trưởng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, bà Lê Thị Toán-Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” 5 năm, giai đoạn 2010-2015 theo quyết định số 155/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua việc khen thưởng này, đã động viên nữ CNVCLĐ của công đoàn cơ sở Trung tâm tiếp tuc phấn đấu toàn diện về cả việc nước lẫn việc nhà; phát huy tài năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chung của đơn vị, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trung tâm phấn đấu trong thời gian tới sẽ có nhiều nữ CNVCLĐ của công đoàn đơn vị nhận được các danh hiệu cao quý hơn nữa./.

Hoài Hương
:
Liên hệ