Hình ảnh hoạt động
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Cập nhật ngày: 10/01/2020 12:00:00
Sáng 10/01/2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo một số huyện, thị xã; lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Trung tâm.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Võ Lê Nhật báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Võ Lê Nhật đã báo cáo kết quả công tác của Trung tâm trong năm 2019 vừa qua, đồng thời nêu ra phương hướng và nhiệm vụ của Trung tâm trong năm mới 2020.

Năm 2019 vừa qua là một năm mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói riêng, tuy nhiên với những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, cùng với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã đạt được những thành tự tích cực.

Về công tác bảo tồn, trùng tu di tích: Năm 2019, tổng số vốn bố trí cho các dự án bảo tồn, trùng tu di tích là 127,794 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách là 120,494 tỷ đồng, vốn tài trợ và xã hội hóa là 7,3 tỷ đồng. Trung tâm đã triển khai tổng cộng 22 dự án gồm 19 dự án bảo tồn, tu bổ di tích và 03 dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Có 02 dự án đã quyết toán và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2019; 09 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020; 05 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2020; 03 dự án khởi công mới năm 2019. Đặc biệt, năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan thực hiện di dời các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về công tác tài chính: Theo thống kê, năm 2019 có hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, doanh thu từ bán vé đạt 387,884 tỷ đồng. Công tác kế hoạch tài chính được triển khai có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động theo kế hoạch và đột xuất của đơn vị do cấp trên giao. Trên cơ sở dự toán được cấp có thầm quyền giao, đơn vị đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ về chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và chi sự nghiệp đặc thù di tích Huế.

Về công tác phát triển dịch vụ: Với việc quyết tâm thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại các điểm tham quan thuộc quần thể di tích Huế”, bám sát nội dung Nghị Quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020, Trung tâm tiếp tục triển khai các hoạt động dịch vụ trên địa bàn di tích Huế, phù hợp với khả năng nguồn vốn tự có của đơn vị. Đồng thời, chủ động kêu gọi các thành phần kinh tế, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư khai thác, phát triển dịch vụ tại khu vực di tích. Tính đến nay, đơn vị đã thu hút được 25 hợp đồng kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích Huế, với nhiều hoạt động dịch vụ phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch thăm di tích Huế ngày càng tốt hơn. Năm 2019, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã đưa vào hoạt động dịch vụ tại Đông Khuyết Đài, chương trình thuyết minh Audio Guide tại 04 điểm di tích: Đại Nội, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định. Doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 18 tỷ 850 triệu đồng, tăng 1 tỷ 630 triệu đồng so với năm 2018.

Bên cạnh các lĩnh vực kể trên, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trưng bày triển lãm, hợp tác - đối ngoại cũng đều có những thành tựu đáng kể. Nổi bật có thể kể đến như đơn vị đã và đang hoàn thiện các hồ sơ di tích lăng Chiêu Nghi, lăng Vĩnh Hưng, lăng Mục Vương, lăng Tiên Vương, Hồ sơ lầu Kiến Trung; bổ sung Hồ sơ chùa Thánh Duyên, bổ sung  Hồ sơ điện Phụng Tiên; xây dựng hồ sơ lễ Hoàng tử Nạp Phi, lễ Thiên Thu; tổ chức thành công nhiều cuộc trưng bày, triển lãm góp phần quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam; tiếp tục có những chương trình hợp tác, trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa di sản Huế với các khu di sản trong cả nước, và với UNESCO. Hợp tác và kêu gọi một số dự án và tài trợ từ nước ngoài, trong đó có dự án làm sạch Ngọ Môn Huế do công ty Karcher của Đức tài trợ.

Các lĩnh vực khác như bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, hướng dẫn - thuyết minh, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ an ninh cũng đều có những thành tựu đáng ghi nhận. Năm qua, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã phục hồi, dàn dựng thành công nhiều bài bản Tuồng cung đình, tham gia biểu diễn tại nhiều điểm trong và ngoài nước, nhận được nhiều giải thưởng quan trọng; đội ngũ hướng dẫn viên của Trung tâm đã hướng dẫn thuyết minh cho 16.001 đoàn khách tham quan với tổng lượt khách là 640.040, đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng; phòng Cảnh quan và Môi trường đã áp dụng thành công khoa học công nghệ hiện đại trong việc xử lý môi trường nước tại các ao, hồ trong khu vực di tích, tôn tạo lại nhiều cảnh quan di tích đã bị mất trước đó. Đặc biệt năm qua, hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo tỉnh về xây dựng thành phố Huế Xanh - Sạch - Sáng, phòng cảnh quan và môi trường đã có rất nhiều nỗ lực và sáng kiến trong việc xây dựng hình ảnh di sản Huế Xanh - Sạch - Sáng trong mắt du khách; lực lượng bảo vệ của phòng Quản lý - Bảo vệ đã bảo vệ an ninh, an toàn, sẵn sàng hỗ trợ cho hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan tại di tích Huế, nhiều lần trao trả tài sản do bỏ quên hoặc đánh rơi cho du khách.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2019

Tại hội nghị, Trung tâm đã nhận được những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp của một số sở, ban, ngành như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Sang năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực để phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được. Những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 của Trung tâm là tiếp tục quảng bá thu hút khách tham quan các điểm di tích Huế; đẩy mạnh công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đã và đang xuống cấp. Triển khai và hoàn thiện các hoạt động dịch vụ tại di tích, góp phần phục vụ du khách tốt hơn. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức Festival Huế năm 2020. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành di dời, giải tỏa các hộ dân theo Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế.

Cũng tại hội nghị, những tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong năm qua đã được lãnh đạo Trung tâm trao thưởng và tặng giấy khen. Đặc biệt, một số cá nhân nhận được Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng, Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc do Bộ Công An trao tặng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.