Hình ảnh hoạt động
BAN TƯ VẤN BẢO TỒN DI TÍCH HUẾ
Cập nhật ngày: 26/11/2013 03:45:11
1. Tư vấn lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Ký kết hợp đồng với các Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý Dự án) lập Quy hoạch di tích, các dự án đầu tư xây dựng; Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Lập thiết kế và dự toán bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; Thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi di tích. - Khảo sát lập báo cáo đánh giá hiện trạng các công trình di tích, lịch sử văn hóa.

- Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình di tích, lịch sử văn hóa. - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, chọn thầu và đấu thầu.

- Tư vấn thăm dò, khai quật và thám sát khảo cổ học. - Khảo sát, lập thiết kế, dự toán tu sửa, chống xuống cấp cho các di tích nhằm hạn chế sự xuống cấp cho di tích.

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến công tác lập dự án do các Chủ đầu tư giao. Trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện lập các dự án khác đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành.

2. Tư vấn giám sát thi công các công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Ký kết hợp đồng với các Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý Dự án) trực tiếp giám sát thi công tu bổ, phục hồi các công trình di tích lịch sử, văn hóa theo đúng Luật Di sản Văn hóa, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch (nếu có liên quan đến quy hoạch di tích) và các văn bản qui phạm pháp luật khác. Đảm bảo đúng các nguyên tắc trùng tu, các công ước Quốc tế về bảo tồn di tích; phát hiện và báo cáo với Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án những sai sót trong quá trình thi công. - Kiểm tra đôn đốc thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; kiểm tra, rà soát khối lượng, thủ tục thanh quyết toán công trình cho các đơn vị thi công theo đúng định mức của Nhà nước về xây dựng cơ bản và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan khác.

- Kiểm tra, giám sát công tác tu sửa chống xuống cấp, giằng chống bão cho di tích.

3. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ bảo tồn

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng và hóa nghiệm bảo quản, nghiên cứu phục hồi qui trình công nghệ xây dựng truyền thống và phục chế vật liệu di tích phục vụ công tác quản lý, bảo tồn trùng tu di tích. - Nghiên cứu xây dựng quy trình, quy phạm trùng tu di tích đúng với các điều khoản của công ước Quốc tế về bảo tồn di tích, Luật Di sản Văn hóa Việt nam và các văn bản qui phạm pháp luật khác.

- Tổ chức xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm đối với các di tích kiến trúc đã bị mất và các yếu tố liên khác quan phục vụ công tác nghiên cứu lập và thực thi các dự án bảo tồn trùng tu, phục hồi di tích. - Xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu di tích phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu lập dự án trùng tu bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa.

- Tham gia xây dựng điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

4. Hợp tác Quốc tế trên lĩnh vực bảo tồn Di sản

- Tư vấn môi giới, lập các dự án hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các công trình Di sản Văn hóa. - Phối hợp với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn, bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích.- Tham gia phối hợp với các đối tác nước ngoài trong việc khảo sát, nghiên cứu kiến trúc Cung Đình Huế, kiến trúc truyền thống Huế và chuyển giao công nghệ trùng tu di tích.
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.