Hình ảnh hoạt động
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
Cập nhật ngày: 29/11/2013 08:34:57
1. Phối hợp các phòng, ban của Trung tâm và đơn vị tư vấn lập hoặc chuẩn bị dự án trình duyệt; tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và chuẩn bị mặt bằng, thám sát khảo cổ học và các công việc khác phục vụ cho việc bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.

2. Ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn về việc lập hồ sơ khảo sát, dự án, thiết kế, dự toán; thẩm tra các dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán để trình chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

3. Tổ chức lập hoặc ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu.

4. Ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để giám sát kỹ thuật, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

5. Giám sát, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện các dự án quy mô nhỏ và trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện các dự án khác được sự đồng ý của chủ đầu tư, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

6. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ khai thác phát huy giá trị.

7. Lập kế hoạch bảo tồn, tu bổ và báo cáo tiến độ thực hiện vốn đầu tư tu bổ hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; quản lý chặt chẽ kinh phí dự án trong tổng mức đầu tư và dự toán được duyệt, khi có những phát sinh biến động phải báo cáo kịp thời và chuẩn bị các thủ tục để trình chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

8. Tham gia đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác bảo tồn tu bổ di tích Huế và xem xét đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện một số công việc khác liên quan công tác quản lý dự án do chủ đầu tư giao.
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.