Hình ảnh hoạt động
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Cập nhật ngày: 29/11/2013 08:35:24
 

1. Tham mưu cho BGĐ về công tác tài chính, kinh tế trong toàn đơn vị.
2. Tổ chức hệ thống tài chính, mở sổ sách theo dõi tài sản, vật tư tại các phòng ban.
3. Cử cán bộ chuyên quản giám sát các hoạt động tài chính và tài sản của từng phòng ban trong đơn vị.
4. Thống kê hoạt động tài chính của các phòng ban theo từng tháng báo cáo lên BGĐ (vào ngày đầu tháng sau) để BGĐ kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đảm bảo kế hoạch của toàn Trung tâm.
5. Giám sát việc thực hiện kế hoạch năm.
6. Nghiệm thu, thanh quyết toán các hoạt động tài chính về đối nội, đối ngoại của đơn vị và lưu giữ toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán.
7. Thực hiện đúng các chế độ và cấp phát chi trả đúng kế hoạch của các phòng ban trong Trung tâm. Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước.
8. Không để tọa chi, nếu có phát sinh thì kịp thời lập tờ trình báo cáo BGĐ và đề xuất ý kiến xử lý.
9. Theo dõi hệ thống vé tham quan, dịch vụ. Vé phát ra, thu tiền vào trong ngày và nộp ngân sách vào sáng hôm sau.
10. Làm việc với cán bộ chuyên quản của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh và tổ chức quyết toán theo định kỳ: quý, năm.
11. Tham mưu xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trong toàn đơn vị trình BGĐ xem xét, phê duyệt và trình cấp trên.
12. Tổ chức theo dõi việc thực hiện kế hoạch toàn đơn vị.
13.Tổng hợp, lập báo cáo hàng tháng, quý, năm trình BGĐ.
 

Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.