list
Các hoạt động từ thiện của tổ chức, cá nhân

Phối hợp với Đoàn VN Smiles khám, điều trị răng miệng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm.
Phối hợp với Đoàn VN Smiles khám, điều trị răng miệng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm.

Cập nhật lần cuối: : 05/05/2017 10:36:00

Khánh Hòa: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các cơ sở bảo trợ xã hội.
Khánh Hòa: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các cơ sở bảo trợ xã hội.

Cập nhật lần cuối: : 15/11/2016 07:39:00

Hội phụ nữ Học viên Hải quân thăm và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.
Hội phụ nữ Học viên Hải quân thăm và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.

Hội phụ nữ Học viện Hải quân đã tổ chức đến thăm và tặng 47 thùng sữa cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật lần cuối: : 19/10/2015 16:52:00

Chương trình "Hành động từ trái tim" của Công ty Bảo hiểm DAI-ICHI LIFE Việt Nam
Chương trình

Ngày 10/7/2014, Công ty Bảo hiểm DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến thăm và tặng quà tại Trung tâm

Cập nhật lần cuối: : 26/10/2014 16:47:00

Hoạt động công tác xã hội trong học kỳ quân đội
Hoạt động công tác xã hội trong học kỳ quân đội

Ngày 18/06/2014, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa các em học sinh tham gia học kỳ quân đội đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.

Cập nhật lần cuối: : 26/10/2014 16:26:00