list
Chi bộ

Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2021
Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2021

Cập nhật lần cuối: : 26/07/2021 15:33:00

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho viên chức, người lao động ngoài đảng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa
 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho viên chức, người lao động ngoài đảng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa

Cập nhật lần cuối: : 11/05/2021 15:34:00

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới

Cập nhật lần cuối: : 16/11/2020 15:50:00

BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TICH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TICH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Cập nhật lần cuối: : 02/11/2020 11:22:00

Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2020
Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 17/07/2020 10:16:00

Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cập nhật lần cuối: : 11/06/2020 07:57:00

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2019
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2019

Cập nhật lần cuối: : 25/03/2019 16:53:00

Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018
Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018

Cập nhật lần cuối: : 07/11/2018 19:57:00

Lễ Kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018
Lễ Kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018

Ngày 23/4/2018, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cập nhật lần cuối: : 02/05/2018 16:47:00

Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018-2020
Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018-2020

Sáng ngày 22/3/2018, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Cập nhật lần cuối: : 05/04/2018 09:15:00

12