list
Công tác giáo dục văn hóa, hướng nghiệp, học nghề

Kết nối thiện nguyện trong công tác dạy nghề cho người khuyết tật thần kinh tâm thần
Kết nối thiện nguyện trong công tác dạy nghề cho người khuyết tật thần kinh tâm thần

Cập nhật lần cuối: : 13/10/2016 08:23:00

Lễ khai giảng lớp dạy nghề dệt chiếu cói khóa I/2016 cho người khuyết tật.
Lễ khai giảng lớp dạy nghề dệt chiếu cói khóa I/2016 cho người khuyết tật.

Ngày 22/9/2016, Trung tâm Bảo trợ xã hội long trọng tổ chức khai giảng lớp dạy nghề dệt chiếu khóa I/2016 cho 15 học viên là Người khuyết tật thần kinh tâm thần đang được nuôi dưỡng.

Cập nhật lần cuối: : 28/09/2016 16:55:00

Hoạt động công tác dạy nghề làm bánh cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động công tác dạy nghề làm bánh cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Ngày 29/6/2016 Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy nghề làm bánh cho Người khuyết tật thần kinh tâm thần.

Cập nhật lần cuối: : 27/09/2016 11:08:00

Công tác hướng nghiệp dạy nghề
Công tác hướng nghiệp dạy nghề

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên liên hệ với các trường đào tạo nghề, các cơ sở dạy nghề tư nhân tại địa phương để đào tạo nghề cho trẻ. Bên cạnh đó, Trung tâm vận động các tổ chức từ thiện, hỗ trợ kinh phí và giải quyết việc làm cho trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề.

Cập nhật lần cuối: : 14/11/2014 20:49:00

Công tác dạy học cho trẻ khuyết tại Trung tâm
Công tác dạy học cho trẻ khuyết tại Trung tâm

Năm học 2014 – 2015, Trung tâm có 32 trẻ khuyết tật theo học các lớp (trong đó: khuyết tật nghe - nói: 06 em; khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác: 16 em; dạy chữ Braille cho trẻ khuyết tật nhìn: 10 em).

Cập nhật lần cuối: : 14/11/2014 20:44:00