list
Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Trung tâm
Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Trung tâm

Trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm gồm trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật

Cập nhật lần cuối: : 26/10/2014 17:21:00

Mức trợ cấp cho đối tượng tại Trung tâm.
Mức trợ cấp cho đối tượng tại Trung tâm.

Mức trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng tại Trung tâm được chia làm các mức theo quy định hiện hành.

Cập nhật lần cuối: : 26/10/2014 16:54:00