Chức năng - nhiệm vụ
Cập nhật lần cuối: 07/07/2014 04:37:00 
 

- Thực hiện theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa ngày 09 tháng 12 năm 2008 về việc sáp nhập Trung tâm Tiếp nhận và quản lý đối tượng xã hội Khánh Hòa và Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa. Hiện nay, Trung tâm có 08 chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND như sau:

a./ Tiếp nhận, tổ chức quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đối với các đối tượng sau:

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ Luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.

- Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

- Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

- Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống.

- Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trẻ có nhu cầu tập luyện phục hồi chức năng tại thành phố Nha Trang và các huyện.

- Trẻ em khiếm thị có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại thành phố Nha Trang và các huyện.

- Tiếp tục nuôi dưỡng đối tượng được quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 2 Quy chế làm việc của Trung tâm từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng đang học văn hóa, học nghề.

- Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp: Trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, xin ăn; người tâm thần có hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng do các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa tập trung chuyển đến Trung tâm và tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa phương ngoài tỉnh nhưng có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa do các tỉnh, thành phố khác tập trung chuyển trả.

- Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng các đối tượng khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định.

b./ Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

c./ Chủ trì, phối hợp các đơn vị để tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhân cách.

d./ Chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Ngoài chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định của Nhà nước, Trung tâm tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng.

e./ Chủ trì, phối hợp  với chính quyền địa phương chuyển đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

g./ Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng nơi có trụ sở (khi có điều kiện).

h./ Tổ chức vận động các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ vật chất và tinh thần cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

k./ Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.