Công tác hướng nghiệp dạy nghề
Cập nhật lần cuối: 27/02/2016 10:25:00 
 

     Các em có độ tuổi từ 14-16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm không còn học văn hóa sẽ được hướng nghiệp học nghề.

     Lãnh đạo đơn vị thường xuyên liên hệ với các trường đào tạo nghề, các cơ sở dạy nghề tư nhân tại địa phương để đào tạo nghề cho trẻ. Bên cạnh đó, Trung tâm vận động các tổ chức từ thiện, hỗ trợ kinh phí và giải quyết việc làm cho trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề.

 

 

Tin liên quan