Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
Cập nhật lần cuối: 09/06/2021 01:48:00 
 

 

 

STT TÊN TÀI LIỆU
THỦ TỤC HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 1  Sổ tay chất lượng
 2

 Chính sách chất lượng

 3  Mục tiêu chất lượng
 4

 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)

 5  Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (Phương pháp định lượng)
 6  Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (Phương pháp định tính)
 7  Hướng dẫn đánh giá nội bộ
 8  Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
 9  Quy trình xem xét lãnh đạo
  QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1  Quy trình tiếp nhận đối tượng bảo vệ khẩn cấp
2  Quy trình tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện tại Trung tâm
3  Quy trình dừng trợ cấp đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm
4  Quy trình tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ
 1  Quy trình văn thư - Lưu trữ
 2  Quy trình thường trực bảo vệ
 3  Quy trình đánh giá viên chức
 4  Quy trình đào tạo nội bộ
 5  Quy trình mua hàng hóa
 6  Quy trình tiếp nhận, quản lý nguồn từ thiện
 7  Quy trình thực hiện theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận của Lãnh đạo Trung tâm
 8  Quy trình quản lý, sử dụng xe ô tô
9  Quy trình tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp công dân
 10  Quy trình lập, quản lý, sử dụng, quyết toán dự toán ngân sách
 11  Quy trình phối hợp thực hiện hậu sự cho đối tượng qua đời
12  Quy trình trách nhiệm và quyền hạn (Bằng mô tả chức danh nghề nghiệp theo từng vị trí việc làm)
13 Quy trình quản lý tài sản công
14  Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó phòng chuyên môn và tương đương
  QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN
 1  Quy trình phối hợp đưa đối tượng đi khám và điều trị tại Bệnh viện
 2  Quy trình quản lý đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
 3 Quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến phân phối thức ăn tại bếp
 4 Quy trình thăm khám lâm sàng cho đối tượng
 5  Quy trình thực hiện vệ sinh
 6 Quy trình bảo quản, xử lý trang phục đối tượng
 7 Quy trình khám sàng lọc đánh giá dinh dưỡng đối với trẻ
 8 Quy trình chăm sóc đối tượng không tự phục vụ
 9 Quy trình quản lý, chăm sóc đối tượng
 10 Quy trình thực hành lao động trị liệu
 11 Quy trình tìm gia đình thay thế cho trẻ
 12 Quy trình kiểm tra nội vụ
 13 Quy trình thực hiện xác minh nhân thân đối tượng
 14 Quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến bánh các loại
 15 Quy trình quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị vật tư y tế
16

Quy trình tổ chức dạy nghề cho đối tượng khuyết tật

17

Quy trình kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm

18

Quy trình phối hợp trực tại Trung tâm

19 Quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh

 

Tin liên quan