Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2020
Cập nhật lần cuối: 17/07/2020 11:34:00 
 

            Phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đảng của Chi bộ nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 8940-QĐ-ĐUK ngày 07/07/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc kết nạp Đảng viên, ngày 17/07/2020, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã tổ chức lễ kết nạp đồng chí Trần Thị Nga sinh ngày 18/6/1994 vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra với sự tham dự của cấp ủy Chi bộ; toàn thể đảng viên chi bộ và quần chúng ưu tú, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các Văn bản hướng dẫn của Đảng.

 Tại buổi lễ đồng chí Chu Văn Công – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Trần Thị Nga, đồng thời thông tin đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị để tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên vị trí công việc được giao.

               Phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí Chu Văn Công chúc mừng đảng viên mới và đánh giá cao những cố gắng, nổ lực phấn đấu của đồng chí Trần Thị Nga trong thời gian qua, mong muốn đồng chí Trần Thị Nga tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đoàn kết tốt nội bộ để thật sự là hạt giống đỏ, hạt nhân chính trị của đơn vị. Góp phần nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của Chi bộ.  
               Trong không khí trang nghiêm, tự hào, trước Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên Trần Thị Nga thực hiện nghi thức tuyên thệ của đảng viên.

Một số hình ảnh:

 

Đồng chí Chu Văn Công – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đọc quyết định kết nạp đảng viên

 

Đồng chí Chu Văn Công – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa trao quyết định kết nạp đảng viên

Đảng viên Trần Thị Nga tuyên thệ   

Đ/c Chu Văn Công – Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm thông tin nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên Trần Thị Nga

 Đồng chí Chu Văn Công  – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng đảng viên Trần Thị Nga

Tin&Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh
Tin liên quan