Tập vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cho đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm
Cập nhật lần cuối: 05/06/2021 05:17:00 
 

         Phục hồi chức năng là dùng các biện pháp y học, tác động ngoại lực,…làm giảm tác động, giảm khả năng và tàn tật, tạo cho người khuyết tật có cơ hội tham gia các hoạt động lối sống hàng ngày, có cuộc sống bình thường tối đa. Ngày 15/04/2021 Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa xây dựng kế hoạch số 32/KH – TTBTXH về việc hỗ trợ các liệu pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng đang nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm.

         Với mục đích giúp cho người khuyết tật có khả năng tự chăm sóc, giao tiếp, vận động; phục hồi tối đa giảm khả năng thể chất, tâm lý, ngăn ngừa các thương tật thứ cấp; tăng cường các khả năng còn lại để hạn chế hậu quả tàn tật; cải thiện môi trường; tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng có chất lượng cuộc sống tốt hơn, duy trì thể lực một cách hiệu quả, tự chăm sóc bản thân, vui chơi, giải trí, duy trì sức khỏe.

               Một số hình ảnh:

 

 

 

Tin&Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Tin liên quan